08 - 747 24 90

Om CentrumByggen
Om företaget


CentrumByggen Jan Jansson AB är ett
traditionellt byggföretag med ca 25 anställda.

Företaget startade 1985 på Kungsholmen. Men kontor, verkstad och förråd finns sedan 1990 i egen fastighet i Saltsjö-Boo.

Vi bygger åt företag, kommuner och fastighetsbolag. Vår ide är att oberoende av entreprenadform alltid ta det fulla ansvaret för de projekt vi får förtroendet att jobba med.

Vi har ett mycket bra samarbete med elektriker, rörmontörer, ventilations-installatörer och målare mm, som har samma höga krav på kvalitet och utförande som vi.

/ Jan Jansson


Nyhet 2007 CentrumByggen är av Soliditet ett silver diplomerat trippel A-företag. Trippel-A symbolen är välkänd i svenskt näringsliv och skall ge kunden en känsla av kvalitet och stabilitet.

KvalitetspolicyCentrumByggen upprätthåller en sådan kvalitet hos produkter och tjänster att kunden blir nöjd.

CentrumByggens anställda har tydligt ansvar och tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter.

CentrumByggen prioriterar leverantörer och underentreprenörer med aktivt kvalitetsarbete.

CentrumByggen undersöker regelbundet om kunderna är nöjda.
MiljöpolicyCentrum Byggen skall uppfylla lagens och marknadens krav på miljövänliga produkter och processer och ständigt förbättra sitt arbete med:

1. Produkter och leverantörer som väl motsvarar kundens miljökrav.

2. Produktion som tar hänsyn till miljöbelastningen.

3. Förebyggande miljöåtgärder framför åtgärder i efterhand.

Centrum Byggens miljöpolicy syftar till att inordna företaget i de naturliga kretsloppen och stärka företagets ställning till miljömedvetna kunder och entreprenörer.Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se