08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Vinden
Bild 1 av 7


Övrig info:
Råvind till tre st lägenheter
Typ:
Vindsvåning
Adress:
Karlsviksgatan 7
Byggledare:
Jan Jansson
Produktionsår:
2005-2006
Beställare:
Egen regi
Mäklare:
Siv Kraft
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se