08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kolonnen 2 Gårdsbjälklag
Bild 1 av 8

Gamal rostig balk

Övrig info:
Ombyggnad gårdsbjälklag
Typ:
Innergård
Adress:
Ringvägen 131
Byggledare:
Michael Köld
Produktionsår:
2005
Beställare:
Brf Kolonnen 2
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se