08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv. Räven
Bild 1 av 1


Typ:
Renovering
Adress:
Sibbyllegatan
Byggledare:
Michael Köld
Produktionsår:
2005-2006
Beställare:
Anders Bodin Förvaltning AB
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se