08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Södra Kungstornet
Bild 1 av 1


Typ:
Renovering korridorer fönster m.m
Adress:
Kungsgatan 33
Byggledare:
Michael Köld
Produktionsår:
2005-2006
Beställare:
P Å Konsult AB
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se