08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Rökstången 2
Bild 1 av 4

Gamla tvättstugan

Övrig info:
Ombyggnad av tvättstuga
Typ:
Tvättstuga
Adress:
Ciggarvägen 14
Byggledare:
Thomas Jansson
Produktionsår:
2006-2007
Beställare:
Stockholmshem
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se