08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Färdiga vindsvåningar
Bild 1 av 10


Övrig info:
Bilder från färdiga vindslägenheter
Typ:
Vindar
Adress:
Karlsviksgatan 7
Byggledare:
Jan Jansson
Produktionsår:
2005-2006
Beställare:
Egen regi
Mäklare:
Siv kraft
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se