08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Järnlodet
Bild 1 av 4

Kv Järnlodet

Övrig info:
Totalrenovering av lägenheter och lokalanpassningar
Typ:
Totalrenovering
Adress:
Riddargatan 9 - Nybrogatan 12
Byggledare:
Michael Köld, Thomas Jansson
Produktionsår:
2007-2008
Beställare:
Anders Bodin Förvaltning AB
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se