08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Skepparholmen
Bild 1 av 1

Båten

Övrig info:
Renovering av hotell & konferensbåt
Typ:
Hotell & Konferensbåt
Adress:
Franckes väg Saltsjö-Boo
Byggledare:
Michael Köld
Produktionsår:
2007-2008
Beställare:
Skepparholmen Hotell & Konferans AB
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se