08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Loka brunn 1
Bild 1 av 5


Övrig info:
Café, Haven, Lattjo, Baggeri
Typ:
Nyproduktion
Adress:
Dalagatan
Byggledare:
Michael Köld
Produktionsår:
2008-2010
Beställare:
Anders Bodin Förvaltning AB
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se