08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Brf Häroldern
Bild 1 av 10

Terass

Övrig info:
Råvind förvandlas till vindsvåning
Typ:
Vindsvåning
Adress:
Kungsgatan 86
Byggledare:
Jan Jansson
Produktionsår:
2009-2010
Beställare:
Egen regi
Mäklare:
Siv Kraft
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se