08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Brickan Miljöhus
Bild 1 av 7


Övrig info:
Miljöhus
Typ:
Nybyggnad
Adress:
Murvägen
Byggledare:
Thomas Jansson
Produktionsår:
2011-2012
Beställare:
Lundén Hus AB
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se