08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Rekryten 1
Bild 1 av 1

Ställning med väderskydd

Övrig info:
Omputsning fasad, nytt plåt tak renovering terrasser
Typ:
Utvändig renovering m.m
Adress:
Gyllenstiernsgatan 12
Byggledare:
Thomas Jansson
Produktionsår:
2013-2014
Beställare:
Brf Fågelbacken
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se