08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Röda Rosen 6
Bild 1 av 5


Övrig info:
Omläggning av hela yttertaket med plåt och skifferplattor
Typ:
Renovering yttertak
Adress:
Värtavägen 23
Byggledare:
Thomas Jansson
Produktionsår:
2013
Beställare:
Brf Röda Rosen 6
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se