08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Mittag Leffler
Bild 1 av 5


Övrig info:
Ombyggnad av gästforskarbostäder
Typ:
Ombyggnad gästforskarbostäder
Adress:
Auravägen 17
Byggledare:
JanJansson
Produktionsår:
2013-2014
Beställare:
Kungl. Vetenskapsakademin/Institut Mittag-Lleffler
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se