08 - 747 24 90

Referenser
Projektnamn:
Kv Grankvisten
Bild 1 av 2

Ställning

Övrig info:
Byte av fönster samt tillägsisolering fasad
Typ:
Byte av Fönster
Adress:
Förrådsgatan 12-18
Byggledare:
Thomas Jansson
Produktionsår:
2014-2015
Beställare:
Kumla Fasad
 Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se