08 - 747 24 90

Tjänster
Rörstambyten | Info - Bilder

Rörstammar och tätskikt i våtutrymmen klarar sig inte hur länge som helst. I många fall måste utbytet ske med kvarboende och då ställs det mycket stora krav på hantverkare och organisation.

Förstora bild / Se fler bilder

Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se