08 - 747 24 90

Tjänster
Renovering av innergårdar | Info - Bilder

Innerstadens gathus har många gånger ett gårdshus med mellanliggande gård. Denna gård har ofta ett bjälklag med underliggande utrymmen såsom garage, butiker, kontor eller förråd. Dessa gårdar har gång på gång vid upptäckta läckage försetts med ett nytt ovanpåliggande tätskikt. Åtskilliga gånger är konstruktionen som bär upp hela gården gravt angripen av frost och rostangrepp mm. Det finns ett oändligt antal gårdar som mer eller mindre håller på att rasa in.

Förstora bild / Se fler bilder

Telefon:
Epost:
08 - 747 24 90
info@centrumbyggen.se